Hälsa och livsstil

Vid skolrådet i maj 2002 diskuterades larmrapporterna om hälsoriskerna för barn som rör sig för lite. Bristen på rörelse när man är barn kan aldrig kompenseras fullt ut som vuxen.

 
Skolrådet insåg allvaret och därför beslutades att de skoldagar barnen inte har rörelse/uteaktivitet på schemat ska vi promenera minst 20 minuter i anslutning till en rast.

 
Utvärderingen från tidigare läsår är mycket bra så vi fortsätter med promenaderna. För att genomföra detta på ett positivt sätt som gör att alla barn är motiverade behöver vi även fortsättningsvis ert föräldrastöd.

 
Utrusta era barn med lämpliga skor och för årstiden fungerande kläder för promenad. Barnen måste vara förberedda om promenaderna ska fungera. Prata med dem om att det är för deras skull vi rör oss.

Från skolrådet genom Agneta Lundmark, rektor

Hade du nytta av informationen?  
(14 röster)

Sidan granskad av

Gunnar Tomas Norberg

2010-11-17 07.19

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.