Ersmarks skolas ordningsregler

Om jag bryter mot ordningsreglerna får jag en tillsägelse och en chans att bättra mig, jag berättar själv för mina föräldrar och/eller skolan kontaktar hemmet, beroende på vad jag gjort.
Hade du nytta av informationen?  
(27 röster)

Sidan granskad av

2008-03-25 10.42

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.