Om Ersmarks skola

Ersmark är en by några kilometer från Umeå. Skolan är belägen i ett naturskönt och rogivande område vid Fällforsån. Från februari 2010 har skolan ombyggda skollokaler och en tillbyggnad med fyra förskoleavdelningar som heter förskolan Ersmark.

Ersmarks skolas organisation
Skolans organisation har vuxit fram från slutet av 90-talet och utvecklats i samverkan med alla pedagoger.
Varje årskurs/förskoleklass är en klass med ett eget fritidshem/fritidsklubb som samverkar i samma lokaler. Lokalerna är anpassade för hela verksamhetens behov. Det innebär att varje årskurs med ca 40 elever har tillgång till 3 större rum och grupprum som de förfogar över hela dagen.
Pedagoger och elever etablerar en kontakt redan ett år innan de byter stadium. Det sker bl a genom att blivande lärare och fritidshemspersonal varje vecka arbetar med de elever de ska ta emot kommande år
Varje elev har en lärare som har huvudansvar för eleven och ansvar för kontakten med vårdnadshavarna.
De pedagoger som arbetar i årskursen (skola/fritidshem) är ett arbetslag. På så sätt får eleven tillgång till flera pedagoger med olika kompetenserer. Det innebär att elever som behöver stöd huvudsakligen får det i sin egen grupp.
Eleven får möjlighet att arbeta i mindre grupper som kan varieras utifrån behov. I praktiken innebär detta att klassen varje dag delas in i halv-, tredjedels- eller fjärdedelsgrupp beroende på vilket arbete som ska göras.
Vi vill skapa en "VI-känsla" med alla årskursens barn, även om de inte känner alla lika mycket.
För att ytterligare stärka "VI-känslan" har vi fadderverksamhet. Två årskurser bildar tillsammans ett "fadderarbetslag"(förskoleklassen och årskurs 3, årskurs 1 och 4 samt årskurs 2 och 5) som träffas regelbundet och lär tillsammans.
Hade du nytta av informationen?  
(75 röster)
Om skolan
Ersmarks skola för årskurs 1 - 5 samt förskoleklass och fritidshem, är en skola med ca 235 elever från 6 -11 år, varav ca 200 har plats i fritidshem/fritidsklubb.

Se karta hur du hittar till Ersmarks skola

Fakta
Bokbuss Ja
Busshållplats Ja
Elevhälsa Ja
Fotbollsplan Ja
Fotbollsplan konstgräs Ja
Idrottshall Ja
Ishockeyrink Nej
Skolcafé Nej

Sidan granskad av Marie Salomonsson

2015-04-10 12.16

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.