Klass 1

Hej det är vi som går i klass 3

I vår klass är vi 42 barn, 22 pojkar och 20 flickor. Vi tycker att vi går på en jättebra skola, kom gärna och hälsa på!Vi är indelade i tre olika ädelstensgrupper: Smaragder, Safirer och Rubiner, men vi har även halvklassgrupper, Romber och Cylindrar.
 
Nu när vi börjat i trean så är det en del nya saker vi får börja med, tex får vi åka till badet på måndagar och på torsdagar har vi slöjd. Vi har även äntligen blivit stora nog att få egna fadderbarn och det är barnen som går i förskoleklassen som är våra fadderbarn. 

 
Under trean kommer vi på svenskan att få träffa Ben och Koko igen, men denna gång är det ett nytt äventyr som vi kommer att få uppleva tillsammans med dem och deras vänner. Vi kommer även att få träna oss i att skriva olika sorters texter.

 
På matten kommer vi att träna oss i multiplikation, division och geometri. Även vikt, volym, mäta och jämföra är något vi ska pyssla med.

 
Inom No är det dags för två nya NTA-lådor (Naturaturvetenskap och Teknik för Alla) och i år handlar områdena om "Jord" och "Balansera och väga". Vi ska även få lära oss mer om rymden och vår kropp.

 
När det står EA (Eget Arbete) på schemat ges vi tid att fördjupa oss i de individuella mål som vi på utvecklingssamtalet kommit överrens om.

 
Årets tema för vår skola är Kul tur i Umeå och under So:n kommer detta tema att ta stor plats när vi jobbar med vårt samhälle och vad vi behöver för att kunna bygga en fungerande stad. Vi ska även fortsätta att lära oss mer om forntiden.

 
Detta är bara en del av allt som vi kommer att få lära oss och uppleva tillsammans under året,
spännande!

 
Hej då från oss!

Hade du nytta av informationen?  
(63 röster)

Innehåll

Ersmarks skola
Gamla Ersbodavägen 115
906 37 Umeå

Sidan granskad av

Gunnar Tomas Norberg

2013-08-27 12.57

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.