Klass 1


Hade du nytta av informationen?  
(63 röster)

Sidan granskad av

Marie Salomonsson

2014-09-28 19.56

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.