PriMa

Prima står för satsningen Prioritet Matematik i Umeå. Det betyder att vi i förskolan prioriterar matematiken i vardagen. 

I förskolan strävar vi efter att barnen ska få upptäcka matematik med alla sinnen och i meningsfulla sammanhang.  

I våra dagliga aktiviteter finns exempel på hur barnen utvecklar sin taluppfattning, förmåga att se symboler och mönster, förmågan att mäta och konstruera samt rumsuppfattning.  

Hade du nytta av informationen?  
(20 röster)

Läs mer på

www.umea.se/prima

Innehåll

Förskolan Ersmark
Gamla Ersbodavägen 115
906 37 Umeå

Sidan granskad av Harriet Elaine Elstig

2014-03-10 15.47

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.