Våra avdelningar

På Förskolan Ersmark finns två flyglar som heter Dungen och Ängen. Båda flyglarna är åldersindelade grupper. De yngre barnen finns på Lilla Dungen och Lilla Ängen och de äldre barnen finns på Stora Dungen och Stora Ängen.  Fördelen med en åldersindelad flygel anser vi vara:

  • En anpassad miljö efter barnens ålder och intressen.
  • Material som utmanar barnen och kan vara synligt och tillgänglig för dem samt lockar till samspel och möten.
  • Fler kamrater i samma ålder.
  • Ökad flexibilitet utifrån ålder för aktiviteter ex utflykter.

Varje vår möts våra femåringar i ”lära känna varandra” aktiviteter för att få en bra kompisstart inför förskoleklassen.

Vårt arbete med barnen grundar sig i läroplanen för förskolan
(Lpfö-98 rev-10), Umeå kommuns verksamhetsplan samt Förskolan Ersmarks arbetsplan. Genomgående i vårt arbete finns våra värdeord: Delaktighet, Kompisskap och Lärande. Dessa vill vi ska vara synliga för pedagoger, barn och föräldrar. Som förälder kan du följa vårt viktiga arbete på varje avdelnings egen blogg. Bloggen är ett sätt att göra dig som förälder delaktig i leken och lärandet som pågår varje dag på vår förskola. Där kan du tycka till och ge tips.

Du som förälder ges även möjlighet till delaktighet genom inskolning, föräldramöten, flygelfrukost, utvecklingssamtal, arbetskvällar och förskoleråd.

Hade du nytta av informationen?  
(64 röster)
Öppettider

Förskolan Ersmark kan ha öppet mellan 06.30-18.30 om det behövs.

Just nu har vi öppet 06.30-17.30

Dungen är öppnings- och stängningsavdelning mellan
06:30-07:00 samt 16:30- 17:30 slås flyglarna ihop och håller till på Dungen.

Om du som förälder har andra behov, kontakta
Förskolechef Ingalill Bring
090- 18 46 24
070-244 62 42 ingalill.bring@umea.se

Sidan granskad av Annika Nygren

2014-04-07 14.08

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.