Vy ute över baksidan av förskolan

Förskolan Ersmark ligger i byn Ersmark, 8 km från Umeå, i ett naturskönt område nära intill skog och ängar. Vårt upptagningsområde är Ersmark, Ersforsen och närliggande byar som Fäboåkern och Fällforsån. För oss är arbetet med naturen - naturligt, vilket också är vår profil.

Förskolan Ersmark
Gamla Ersbodavägen 115
906 37 Umeå

Sidan granskad av Harriet Elaine Elstig


2014-05-05 12.33

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.