I fokus

ÅK 8 har PRAO v 11!
Kom ihåg att ordna prao-plats själv. SYV Gunilla Grenholm


-------------------

S K O L V A L

Ska du börja i Förskoleklass eller i åk 6 - 7 hösten 2015?

Varmt VÄLKOMMEN TILL Ersängsskolan!


I n f o r m a t i o n

Börja Förskoleklass Ersäng?

Läs mer här


Börja åk 6 Ersäng?

Här hittar du "Ansökan åk 6".PDF (PDF)   "Ansökan åk 6" (Word)Word 2007 Ifylls och lämnas till klasslärare för vidare befodran till Ersängsskolan.


Börja åk 7 Ersäng?
Läs mer här 
Ansökan till Ersäng åk 7-9PDF


Val till gymnasiet - åk 9.
Läs mer här


&&&&&&&&&&&&&&&& 

Se video från Ersängsskolans Luciatåg 12/12 -2014  SvT


Lovdagar och läsårstider våren 2015


Matsedel

Ersängsskolan F-6 och åk 7-9 har fått utmärkelsen "Skola för hållbar utveckling", av Skolverket. Läs mer genom att klicka på bilden.

Ersängsskolan F-6 och åk 7-9 har fått utmärkelsen "Skola för hållbar utveckling", av Skolverket. Läs mer genom att klicka på bilden.

Bostadens värdegrund utgår från Öppenhet, Omtanke, Affärsmässighet och Alla människors lika värde och denna värdegrund ska genomsyra allt vi gör. Vad gäller sponsring så vill Bostaden stötta föreningar och organisationer som verkar för positiv utveckling i de bostadsområden där Bostaden har en stor andel fastigheter. Därför har vi valt att sponsra Friends arbete på Ersängsskolan.

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.