Ersängsskolan F-6 och åk 7-9 har fått utmärkelsen "Skola för hållbar utveckling", av Skolverket. Läs mer genom att klicka på bilden.

Ersängsskolan F-6 och åk 7-9 har fått utmärkelsen "Skola för hållbar utveckling", av Skolverket. Läs mer genom att klicka på bilden.

Bostadens värdegrund utgår från Öppenhet, Omtanke, Affärsmässighet och Alla människors lika värde och denna värdegrund ska genomsyra allt vi gör. Vad gäller sponsring så vill Bostaden stötta föreningar och organisationer som verkar för positiv utveckling i de bostadsområden där Bostaden har en stor andel fastigheter. Därför har vi valt att sponsra Friends arbete på Ersängsskolan.

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.