Språk-, läs- och skrivutveckling i förskolan

Vår målsättning är att stimulera och uppmuntra barnen till ett rikt språk samt utveckla barnens förmåga att kunna kommunicera med varandra. Det sker genom att stimulera barnens språkutveckling, tillvara ta barnens nyfikenhet och intresse för läsning och skrivning. Vi uppmuntrar barnen till att våga prata i grupp och lära barnen att lyssna när någon annan pratar/berättar något.

Vår målsättning är att varje barn ska kunna:

  • Uttrycka känslor i ord
  • Använda språket vid lekar
  • Förstå en instruktion och genomföra den
  • Förstå att en skriven text betyder något
  • Skriva sitt eget namn den dagen då de lämnar oss för att börja förskoleklass.

Det går att skriva en bok utan bokstäver

Vi uppmuntrar barnen att använda all sin skapande förmåga för att uttrycka sig och förmedla sina upplevelser, tankar, erfarenheter och funderingar. Genom att rita, måla, sjunga eller leka en film man har sett på TV, eller ett dataspel man har spelat. Kanske vill man skriva en bok fast man inte lärt sig bokstäverna. Det går alldeles utmärkt, vuxna som kan allt kallar det att lekskriva, men det är bara för att dom inte kan läsa det...

Prata och lyssna

Vårt arbetssätt är att hela tiden prata mycket med barnen och ta oss tid att lyssna när de har något att berätta. Vi går till biblioteket och lånar böcker som vi sedan läser dagligen för barnen. Vi anpassar böckerna till barnets erfarenhet och språknivå.

Andra aktiviteter:

  • Vi har samling varje dag med barnen då vi sjunger, använder rim och ramsor, gör rörelselekar mm. Eftersom vi har samling i storgrupp är det viktigt att allt ligger på en sådan nivå att även de minsta i gruppen kan hänga med.
  • Vi uppmuntrar de större barnen att våga prata i en grupp. Vi har berättarstunder då man får berätta ngt man varit med om förut, igår eller på sommarlovet. Vi lekar lekar, skicka meddelanden, visklekar osv.
  • Barnen har tillgång till olika spel och pussel.
  • Vi har en anpassad och stimulerande miljö som uppmuntrar till rollekar, pyssel mm.
Hade du nytta av informationen?  
(21 röster)

Innehåll

Förskolan Dungen
Trollskogsvägen 1 B
907 38 Umeå

Sidan granskad av Kent Robert Eriksson

2014-04-14 09.13

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.