Lärlingsutbildning -

en satsning på framtiden och

en väg till arbete

Ett yrkesprogram kan läsas på två olika sätt – skolförlagt eller som lärling. Som lärling sker hälften av utbildningen på en arbetsplats som du själv kan vara med och välja.

Inom lärlingsutbildningen läser du de flesta yrkeskurserna i en verklig arbetsmiljö med början redan hösten i åk 1.

Under utbildningstiden kommer du första året att vara på en arbetsplats två veckor åt gången och en vecka i skolan – två veckor ute, en vecka inne. Den arbetsplatsförlagda tiden börjar efter höstlovet i åk 1.

Som lärling går du i samma klass oavsett vilket yrkesprogram du valt. De veckor du är i skolan läser du gymnasiegemensamma ämnen tillsammans med andra lärlingselever och har yrkesteori. Du får samma fördelar som andra elever; du tillhör en klass under den skolförlagda tiden då du läser gymnasiegemensamma kurser och du och dina klasskamrater får en god sammanhållning.

Lärlingsutbildningen ger dig massor med arbetslivserfarenhet och med stöd av yrkeslärare och handledare på arbetsplatsen får du möjlighet att lära dig ett yrke.

Dragonskolan i framkant gällande Svensk gymnasielärling

Lärlingsutbildningen erbjuds 2017/18 inom:

Barn- och fritidsprogrammet
- inriktning pedagogiskt arbete 

Fordons- och transportprogrammet
- inrikning personbil

Handels- och administrationsprogrammet
- inriktning handel och service

Industritekniska programmet - Svensk gymnasielärling
- inriktning driftsäkerhet och underhåll
- inriktning produkt- och maskinteknik
- inriktning svetsteknik

Restaurang- och livsmedelsprogrammet
- inriktning bageri och konditori
- inriktning färskvaror, delikatess och catering
- inriktning kök och servering

Vård- och omsorgsprogrammet
- inriktning hälsa och sjukvård

Vi har valt att samla alla lärlingar i en och samma klass för att få en god sammanhållning under den skolförlagda tiden.

Vi reserverar oss för ändringar i utbudet av inriktningar.

Vad leder Lärlingsutbildningen till?

Gymnasial lärlingsutbildning ger dig en yrkesutbildning och yrkesexamen som gör dig anställningsbar direkt efter examen. Redan idag finns exempel på lärlingar som erhåller anställningskontrakt innan de avslutat sin utbildning.

Får jag högskolebehörighet om jag går Lärlingsutbildningen?

Lärlingsutbildningen ger dig möjlighet att få behörighet till högskolestudier.

Med lärlingsutbildning får du följande:

  • Praktisk erfarenhet och kunskap inom området
  • Goda förebilder i arbetslivet
  • Kontakt med äldre arbetskamrater vilket är positivt för din personliga utveckling
  • Lära dig att arbeta i team
  • Utvecklas och lära dig lösa problem på egen hand
  • Lärlingsersättning

Gymnasial lärlingslön

Elever på Lärlingsutbildningens industritekniska program har möjlighet att få så kallad gymnasial lärlingsanställning. Företaget anställer dig genom en tidsbegränsad Gymnasial Lärlingsanställning (GLA) och ger dig lärlingslön.
Läs mer

Ansökan

Du ansöker via http://www.gymnasieantagningen.nu/
under ordnarie valperiod 11 jan-13 feb 2017 eller under omvalsperioden 12 apr-4 maj 2017.

Hade du nytta av informationen?  
(10 röster)

*Källa: Skolverkets Lärlingscentrum

Kontakta oss

Cathrin Backman Löfgren
rektor
070-779 56 88
mejl

Maria Andersson
studie- och yrkesvägledare/
koordinator
090-16 24 68
076-768 58 51
mejl

Fredrik Sandström
studie- och yrkesvägledare/
koordinator
090-16 24 68
070-279 06 64
mejl

Plan mot diskriminering och kränkande behandling:

Sidan granskad av Marie Nygren

2017-04-13

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.