Gymnasiesärskolans individuella program

Gymnasiesärskolans individuella program finns här på Dragonskolan.Utbildningen är på 3 600 undervisningstimmar fördelade på fyra år.

I de individuella programmen läser man ämnesområden, det finns sex ämnesområden med tillhörande ämnesområdesplan.

  • estetisk verksamhet
  • hem- och konsumentkunskap
  • idrott och hälsa
  • natur och miljö
  • individ och samhälle
  • språk och kommunikation

Undervisningen sker utifrån grundläggande kunskaper eller fördjupade kunskaper.

Individuell studieplan

Det finns möjlighet att kombinera ämnesområdena med kurser från gymnasiesärskolans nationella program. En individuell studieplan upprättas för varje elev där man i samråd med rektor beslutar i vilken omfattning man läser de olika ämnesområdena och om man kombinerar med kurser från nationella program. 

Läraren bedömer och utvärderar elevens kunskaper utifrån krav för grundläggande kunskaper och för fördjupade kunskaper, på så sätt kan läraren anpassa kraven efter varje elevs förutsättningar.

Gymnasiesärskolebevis

Efter utbildningen får eleverna ett gymnasiesärskolebevis. Gymnasiesärskolebeviset beskriver tydligt de kunskaper och erfarenheter eleven har med sig från gymnasiesärskolan.Det innehåller uppgifter om vilka ämnesområden och kurser eleven läst samt dess omfattning.

Praktik

Du kan även få möjlighet till praktik på daglig verksamhet eller på en arbetsplats under din skolgång inom ett individuellt program.

Hade du nytta av informationen?  
(89 röster)
Programfilm YouTube
Kontakt

Carola Jonsson
rektor
090-16 24 80
070-331 11 36
mejl

Catharina Dragenius
studie- och yrkesvägledare
Individuella program
073-064 40 41
mejl

Hitta hit

Till Dragonskolan [kartlänk]

Med buss

Ta buss 1 mot Umedalen
eller buss 7 mot Rödäng.

Gå av vid hållplatsen: Smedsgatan eller Dragonskolan.

Skolstart ht 2017

Gymnasiesärskolans nationella program börjar höstterminen 21 aug (åk 1) resp. 23 aug (åk 2-4)

Gymnasiesärskolans
individuella program åk 1-4 börjar höstterminen 23 aug

Sidan granskad av Marie Nygren

2017-05-23

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.