Dragonskolans Elitidrottsgymnasium

Hösten 2013 startade Dragonskolans Elitidrottsgymnasium. Elever som läser vid de Nationellt godkända idrottsutbildningarna, Riksinnebandy-gymnasiet och Riksfriidrottsgymnasiet vistas i en miljö som genomsyras av "elit". Vi har en specialbyggd organisation med välutbildade lärare och instruktörer.

Genom bildandet av Dragonskolans Elitidrottsgymnasium vill vi skapa Sveriges bästa elitidrottsutbildning.

NIU och RIG

Dragonskolans Elitidrottsgymnasium består av åtta nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) och två stycken riksidrottsgymnasier (RIG) och totalt ca. 300 elever.

Från och med hösten 2017 erbjudervi elva NIU idrotter. Nytt för läsåret 2017/18 är NIU-simning och NIU-bandy. 

Dragonskolan har lång erfarenhet av att kombinera idrott och studier och är en av Sveriges största skolor inom idrottsutbildningar. I och med att skollagen tydliggör att utbildning inom idrott ska ha en tydlig elitidrottskaraktär bildades till hösten 2013 en egen enhet, Dragonskolans Elitidrottsgymnasium. Målsättningen är att erbjuda Sveriges bästa lösning av kombinationen elitidrott och studier.

Träning på elitnivå

Vi har fantastiska träningsmöjligheter i lokaler som vi disponerar hela dagarna; tre välutrustade gym, fyra idrottshallar, en golfhall, en tennishall och en friidrottshall. Utöver detta har vi tillgång till två konstgräsplaner, två ishallar och en inomhusfotbollshall. Allt inom hundra meter från skolan!

Inom Dragonskolans Elitidrottsgymnasium finns några av Sveriges mest meriterade tränare som arbetar tillsammans för att lära av varandra och utnyttja varandras styrkor för att ge eleven en så bra utveckling som möjligt.

Dragonskolans Elitidrottsgymnasium erbjuder följande program:

Barn- och Fritidsprogrammet
Ekonomiprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsprogrammet

Kontakta rektor för Dragonskolans Elitidrottsgymnasium för mer information.

Idrott och hälsa specialisering

Utöver de NIU och RIG erbjuder Dragonskolan även Idrott och Hälsa specialisering på Barn och Fritids-, Ekonomi-, Naturvetenskaps-, Samhällsvetenskaps- och Teknikprogrammet.

Läs mer

Hade du nytta av informationen?  
(89 röster)
Kontakt

Henrik Ragnvaldsson
rektor
090-16 24 05
mejl


Torbjörn Sjögren
idrottssamordnare
070-386 58 30
mejl


Karin Figaro
studie- och yrkesvägledare
090-16 24 61
mejl

Ansökan

Ansökan sker via respektive specialidrottsförbund.
Läs mer under din idrott.

15 okt
Riksgymnasiet Friidrott samt NIU Friidrott

1 dec
Riksgymnasiet Innebandy samt övriga NIU-idrotter

Sidan granskad av Marie Nygren

2017-03-17

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.