Verksamhetsförlagd del inom lärarutbildningen

Välkommen till din VFU på Dragonskolan!

Lena Edqvist är samordnare för VFU studenter på Dragonskolan. Du kan vända dig till henne om du har frågor angående din VFU. Lena möter upp vid servicecenter (den gröna disken mitt i skolan) kl. 08.30 din första dag hos oss.


Ta kontakt med din handledare i god tid innan din VFU period börjar. På valwebben (http://www.lh.umu.se/student/VFU) ser du vem som är din handledare.

För mer information, klicka på "information" till vänster.

Vi hoppas du ska få en lärorik och trevlig VFU hos oss på Dragonskolan.

Hade du nytta av informationen?  
(60 röster)
Kontakt

Lena Edqvist
samordnare VFU

090-16 42 90
070-222 97 25

mejl

Innehåll

Dragonskolan
Dragongatan 1
903 22 UMEÅ
Tel: 090-16 24 20
dragonskolan@umea.se

Sidan granskad av Marie Nygren

2016-09-08

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.