Innehåll

Dragonskolan
Dragongatan 1
903 22 UMEÅ
Tel: 090-16 24 20
dragonskolan@umea.se

Sidan granskad av Marie Nygren

2016-08-23

För föräldrar

Kontakten med hemmet är en viktig del av Dragonskolans verksamhet. Det är viktigt att du som förälder/vårdnadshavare känner dig delaktig och uppdaterad om hur din ungdom har det i skolan.

Frågor om studier

Har du direkta frågor om studier börjar du med att kontakta mentorn eller rektor. Du kan också ta kontakt med våra duktiga elevteam: specialpedagogerna, kuratorerna, studie- och yrkesvägledarna och skolsköterskorna. Kontaktuppgifter till dem hittar du under fliken "Kontakta oss" tillsammans med telefonnummer och e-post till alla som arbetar på skolan.

Sjukanmälan

Vårdnadshavare (för omyndig elev) eller myndig elev gör sjukanmälan alternativt frånvaroanmälan. Läs mer här.

Föräldramöte i åk 1

Alla vårdnadshavare till elever i år 1 inbjudes under september till en träff där kontaktvägarna mellan hemmet och skolan klargörs.

Utvecklingssamtal

Varje termin bjuds alla elever och vårdnadshavare in till utvecklingssamtal som beräknas ta 30 minuter. Vid utvecklingssamtalet samtalas kring elevens självvärdering i förhållande till lärarnas bedömning, samt elevens upplevda studiesituation. Samtalet resulterar i en dokumentation, som innehåller en överenskommelse inför det fortsatta arbetet (görs av eleven hemma).

Hade du nytta av informationen?  

(181 röster)
På gång

Kontaktuppgifter till kommunen under sommaren (1 juli - 6 augusti).

1 juli
Blivande elever får sina antagningsbesked med posten

V. 34

Måndag 21 augusti
Upprop för åk 1
09.00 El- och energiprogrammet, Ekonomiprogrammet, Industritekniska programmet, Lärlingsutbildningen, Teknikprogrammet
10.00 Bygg- och anläggningsprogrammet. Samhällsvetenskaps-programmet, VVS- och fastighetsprogrammet
11.00 Barn- och fritidsprogrammet, Dragonskolans Elitidrottsprogram (EK, NA, SA), Hantverksprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, RH-gymnasiet.

Elever som är nya på Språkintroduktion:
Upprop i C550 kl. 09.00 (guide finns i Servicecenter fr o m kl. 08.30).

Obs! Om du kommit in på Dragonskolans Elitidrottsgymnasium har du upprop kl. 11.00 oavsett vilken program du ska gå.

Porträttfotografering till skolkortet görs under dagen.
 
Onsdag 23 augusti
08.20 Upprop för åk 2-4
(lokalschema ej klart ännu)
10.00
Undervisning enl. schema

Elever som gått tidigare på Språkintroduktion:
Kl. 09.00, enligt schema.

Läsårstider

Kontakt
Servicecenter
090-16 24 20
mejl

Sidan granskad av Marie Nygren

2016-08-23

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.