Busskort

Har du mer än sex kilometer från din bostad, där du är folkbokförd, till skolan kan du ansöka om busskort för dina dagliga resor. Kontrollera om du har rätt till busskort genom att använda vår busskortskoll.

Om du har fått busskort och har mer än 4 km från din hemadress till närmaste busshållsplats kan du dessutom ansöka om kontantersättning.

Om du behöver busskort av medicinska skäl och inte uppfyller 6 km-gränsen behöver du skicka in ett läkarintyg från den behandlande läkaren tillsammans med din ansökan

Tillfälligt behov av skolskjuts på grund av olycka ansökes via och beviljas av försäkringsbolag. Läs här för mer information om försäkringar.

Ansök om busskort

För att ansöka om busskort fyller du i blanketten som du hittar i högerspalten och lämnar in den till Servicecenter. Du som har växelvis boende, använd blanketten Busskort: ansökan vid växelvis boende.

Vill du hellre skicka in din ansökan via post kan du skicka den till:
Dragonskolan
Busskortshandläggare
Dragongatan 1
903 22 Umeå

Innan du fått ditt busskort måste du betala bussresorna själv.

Viktig information till dig med busskort

Kortet är giltigt under skoldagar hela skolgången. Kortet är personligt och ger dig två resor per dag på linje som trafikeras av Länstrafiken i Västerbotten. Övergång till bussar i tätortstrafiken är möjlig.

När du åker med Länstrafikens skolbusskort måste du kunna legitimera dig med skolkort eller godkänd legitimation, om föraren ber om det eller vid en biljettkontroll. Om du inte kan legitimera dig eller busskortet används felaktigt kan busskortet dras in. Du får dessutom betala en straffavgift.

Om du får inackorderingstillägg eller flyttar så att du får kortare skolväg än 6 km måste du lämna tillbaka ditt busskort. Om du inte lämnar tillbaka busskortet kommer du att få betala en kostnad som motsvarar busskortspriset varje månad  tills du lämnar tillbaka kortet.

Borttappat busskort

Om du tappar bort eller blir bestulen på ditt busskort kan du kontakta Servicecenter. Där får du hjälp med att spärra kortet och beställa ett nytt. Det kostar 300 kronor att ersätta ett förlorat busskort.

Hade du nytta av informationen?  
(89 röster)

Sidan granskad av Johan Lagrelius

2015-06-15 15.23

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.