Demobild

Svensk gymnasielärling med lön är nu klart!

Dragonskolans Lärlingsutbildning kommer, i samarbete med flera lokala företag, erbjuda utbildningen Svensk Gymnasielärling med lärlingslön (GLA). Partners är företagen AIT, Komatsu Forest, Protab, Rototilt och Volvo Lastvagnar som kommer att ta emot två-tre lärlingar vardera.

Svensk Gymnasielärling kommer från och med hösten 2017 att erbjudas på Lärlingsutbildningens industritekniska program på Dragonskolan. Det rör sig om totalt 10 platser och inriktningarna är driftsäkerhet och underhåll, produkt- och maskinteknik samt svetsteknik. Det finns möjligt att söka under omvalsperioden mellan 12 april och 4 maj 2017.

– Antagna elever får lön under hela studietiden. Dessutom får eleverna vanligt studiebidrag, berättar Cathrin Backman Löfgren, rektor på Dragonskolan.

Fram till höstlovet i slutet av oktober kommer årskurs 1-eleverna på Svensk Gymnasielärling att ha teorilektioner på skolan för att förbereda sig inför praktiken. Sedan kommer eleverna att vara på en arbetsplats två veckor åt gången och en vecka i skolan – två veckor ute, en vecka inne.

"En riktig win-win"

Bakom det nya konceptet med Svensk Gymnasielärling står industrimannen Carl Bennet som, i samarbete med förre Volvochefen Olof Persson, arbetsmarknadens parter och Skolverket, sjösatt konceptet som har sin förebild i utbildningar vilka bland annat genomförs i Tyskland, Schweiz och Storbritannien.

– Det känns jätteroligt att så många lokala företag ser positivt på detta. Det är en riktig win-win. Sen hoppas vi naturligtvis att fler företag från olika branscher ser fördelarna med konceptet och nappar så att vi får loss ännu fler platser, säger Cathrin Backman Löfgren.

Genom det här upplägget får eleven otroligt mycket arbetslivserfarenhet och en yrkesexamen, vilket gör det lättare att hävda sig på arbetsmarknaden, avslutar Cathrin Backman Löfgren.

Hade du nytta av informationen?  
(3 röster)
Kontakt

Cathrin Backman Löfgren
rektor Lärlingsutbildning
Dragonskolan
070-779 56 88
mejl

Fakta

I en undersökning i Storbritannien bland företag som tar emot lärlingar svarade 77 % av arbetsgivarna att de trodde att lärlingsutbildningen kunde göra dem mer konkurrenskraftiga och 92 % menade att lärlingsutbildningen leder till en mer motiverad och nöjd arbetsstyrka.

Vidare förlitade sig 83 % på att Lärlingsutbildningen ska ge den kvalificerade arbetskraft som de behöver i framtiden.

Innehåll

Föregående nyhet 
Dragonskolan
Dragongatan 1
903 22 UMEÅ
Tel: 090-16 24 20
dragonskolan@umea.se

Sidan granskad av Marie Nygren

2017-04-25

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.