Demobild

Dragonskolans Lärlingsutbildning i framkant!

Dragonskolan är en av de första gymnasieskolorna i Sverige som erbjuder konceptet Svensk Gymnasielärling med lärlingslön. Först ut som partner är Protab som kommer att ta emot lärlingar med start hösten 2017. Fler företag är på gång.  

Svensk Gymnasielärling erbjuds i samarbete med Dragonskolans Lärlingsutbildning och industritekniska programmet. Det är möjligt att söka under andra sökomgången mellan 12 april och 4 maj 2017.

I den här utbildningen får eleven får lön under hela studietiden.

– Eleverna får lärlingslön under tiden de har kontrakt med ett företag. Dessutom får eleverna vanligt studiebidrag, berättar Cathrin Backman Löfgren, rektor Lärlingsutbildningen.

Bakom konceptet Svensk Gymnasielärling står industrimannen Carl Bennet och Skolverket. I bland annat Tyskland och Storbritannien finns liknande koncept med mycket god resultat.

– Vi har fler företag från olika branscher på gång, så fler platser kommer att erbjudas, avslutar Cathrin.

Hade du nytta av informationen?  
(5 röster)
Kontakt

Cathrin Backman Löfgren
rektor
070-779 56 88
mejl

Fakta

I en undersökning i Storbritannien bland företag som tar emot lärlingar svarade 77 procent av arbetsgivarna att de trodde att lärlingsutbildningen kunde göra dem mer konkurrenskraftiga och 92 procent  menade att lärlingsutbildningen leder till en mer motiverad och nöjd arbetsstyrka. Vidare förlitade sig 83 procent på att lärlingsutbildningen ska ge den kvalificerade arbetskraft som de behöver i framtiden.

Innehåll

Dragonskolan
Dragongatan 1
903 22 UMEÅ
Tel: 090-16 24 20
dragonskolan@umea.se

Sidan granskad av Marie Nygren

2017-03-14

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.