En kunskapsskola för alla

Kunskaper i skolan

Carlshöjdsskolan är en fin skola i ett lugnt område, nära skog och grönområden. Vi har välutbildade och engagerade lärare som jobbar hårt för att alla elever ska trivas på skolan och lyckas med studierna. Höga meritpoäng och bra betyg visar att lärarna lyckas.
 
Vi har även ett väl fungerande elevvårdsteam med kurator, skolsköterska, rektorer och specialpedagoger som träffas varje vecka. Ett likabehandlingsteam finns för att alla elever ska ha det bra.

God trivsel vet vi är viktigt för att lyckas i skolan.

 

Kunskaper utomhus — riktiga äventyr

Du kan lita på att det finns roliga saker att göra utomhus. Vi har skogsdagar, friluftsliv, fresbeebana, blockhus, elljusspår, konstgräsplan och skidspår. Men också klättervägg och golfnät i idrottshallen. Vid en klippa i skogen finns en äventyrsbana som vi skapat tillsammans med ungdomar från området.
 
Alla barn/elever får en utbildning i friluftsliv från förskoleklass till årskurs 9. De små barnen har uteaktiviteter i den närliggande skogen och när eleverna blir äldre blir det vandring, paddling, klättring i Skuleberget, övernattningar etc. Ambitionen med friluftsverksamheten är att så många som möjligt ska få grundläggande kunskaper och färdigheter inom olika friluftsaktiviteter samt en positiv bild av den svenska naturen i Umeås närmiljö.

 

Mer kunskaper om samhället utanför

För att alla elever ska vara förberedda för fortsatta studier och ett kommande arbetsliv har skolan ett väl utvecklat program för kontakter med närsamhället och arbetslivet. Eleverna gör minst ett studiebesök varje år, har prao i flera årskurser och får besök i skolan av olika företrädare för föreningar och verksamheter.

Hade du nytta av informationen?  
(106 röster)
Om skolan
Carlshöjdsskolan är en F-9-skola med integrerad träningskola. Skolan ligger på Carlshöjd, 
ca 3 km från centrum. Antalet elever är 432. Personalen är indelade i 5 arbetslag. 
Fakta
Bibliotek, skol Ja
Busshållplats Mycket nära
Elevhälsa Ja
Fotbollsplan Ja
Idrottshall Ja
Ishockeyrink Ja
Skolcafé Ja

Innehåll

Carlshöjdsskolan
Bärnstensvägen 2
907 41 Umeå

Sidan granskad av Marielle Morefält

2015-08-21 08.19

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.