Mål och dokument

Länk...Word 2007Kvalitet och måluppfyllelse 2014-15


Hade du nytta av informationen?  
(107 röster)

Innehåll

Carlshöjdsskolan
Bärnstensvägen 2
907 41 Umeå

Sidan granskad av Marielle Morefält

2015-08-27 12.37

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.