Mål och kvalitet


Hade du nytta av informationen?  
(99 röster)

Innehåll

Carlshöjdsskolan
Bärnstensvägen 2
907 41 Umeå

Sidan granskad av

Heléne Ericsson

2014-05-05 12.40

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.