Välkommen till Grundsärskolan/inriktning träningsskolan

Vår skola är välutrustad och handikappanpassad.

Hos oss finns det bred kompetens och erfarenhet. Förutom grund- och specialpedagogutbildningen finns det utbildade lärare i slöjd, hemkunskap, musik, kommunikation och läsinlärning.

Träningsskolan består idag av 32 elever fördelade på 7 klasser som är lokalmässigt integrerade.

Elevens val har eleverna från årskurs 4 en gång i veckan och väljer då ämne efter intresse.

Vi vill, för elevernas bästa, ta till vara på den breda kompetens och erfarenhet som vi besitter genom att samverka mellan klasserna i så kallade tvärgrupper.

Kursplanerna utgörs inte av traditionella ämnen, utan består av 5 undervisningsområden:

- Kommunikation

- Motorik

- Vardagsaktiviteter

- Estetisk verksamhet

- Verklighetsuppfattning

Länk till skolverkets kursplaner
-----

Kontaktinformaton:

Rektor: Marielle Morefält, 090-164770
Reception: Katrin Fredriksson, 090-164840
Arbetsrum Träningsskolan: 090-164794

Hade du nytta av informationen?  
(44 röster)

Innehåll

Carlshöjdsskolan
Bärnstensvägen 2
907 41 Umeå

Sidan granskad av Marielle Morefält

2015-08-20 13.23

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.