I fokus

Välja språk till åk 6


Webmath
Hur kan du som förälder hjälpa ditt barn med matematiken? Läs mer här.PDF


Intresseanmälan IntensivmatteWord 2007


Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.