I fokus


Välja språk till åk 6.


Webmath
Hur kan du som förälder hjälpa ditt barn med matematiken? Läs mer här.PDF


Intresseanmälan IntensivmatteWord 2007

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.