I fokus

Skolstart ht-14

Skolan börjar tisdag 19 augusti klockan 8.10. Lunch serveras som vanligt.​

Välja språk till åk 6.

Fritidsklubb för åk 4-6
Läs mer här.PDF

Webmath
Hur kan du som förälder hjälpa ditt barn med matematiken? Läs mer här.PDF

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.