skolgård Bullmarkskola Bullmark

Skolgård

Välkommen till Bullmarks skola

Bullmark skola är en F-6 skola belägen i den vackra Sävarådalen, 1.6 mil från Sävar och 3 mil utanför Umeå. Skolan tillhör Sävar kommundel inom Umeå kommun.

Aktuellt

I fokus
Verktyg och tjänster
Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.