I fokus


Länk till Bräntbergsskolans trivselenkät VT 2015

Lösenordet får eleverna via mentor.


Länk till vårdnadshavarenkät 2014

Lösenordet får ni via mail av mentor.


GYMNASIEVALET 2015

Omvalsperioden är torsdagen den 16/4 t o m onsdagen den 29/4.


INBJUDAN TILL SKOLRÅD 16/3 KL 18.30PDF
PRAO FÖR ÅK 8 V. 13


Läxhjälp

Måndag kl. 15.40-16.40

Torsdag kl. 15.00-16.30

Omprovstid

Onsdag kl. 14.40-15.40

............................................


Skolbiblioteksblogg

elev bibliotek
Bräntbergsskolan
Törnskatevägen 18
906 51 Umeå

Sidan granskad av

Annika Kindblad

2015-03-16 10.06

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.