I fokus


Välkommen till


Föräldramöte i åk 7

den 1 september Kl 18.30


Föräldramöte i åk 8

den 3 september Kl 18.30

.............................................


Vecka 36 är åk 7 på

läger i Tavelsjö


Den 28-29 augusti

åker 9 a på läger till Öreälven


Vecka 38 påbörjas

utvecklingssamtal i åk 7

elev bibliotek
Bräntbergsskolan
Törnskatevägen 18
906 51 Umeå

Sidan granskad av

Ann-Kristin Ek

2014-08-26 08.09

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.