I fokus


Välkommen till


Föräldramöte i åk 7

den 1 september Kl 18.30


Föräldramöte i åk 8

den 3 september Kl 18.30

.............................................

Den 28-29 augusti

åker 9 a på läger till Öreälven


Vecka 38 påbörjas

utvecklingssamtal i åk 7


Prao för åk 9 vecka 43

elev bibliotek
Bräntbergsskolan
Törnskatevägen 18
906 51 Umeå

Sidan granskad av

Ann-Kristin Ek

2014-08-29 13.01

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.