I fokus


Läxhjälp

Måndag kl. 15.40-16.40

Torsdag kl. 15.00-16.30

Omprovstid:

Onsdag kl. 14.40-15.40

.............................................

Vecka 38 påbörjas

utvecklingssamtal i åk 7


Vecka 43 är det Prao för åk 9elev bibliotek
Bräntbergsskolan
Törnskatevägen 18
906 51 Umeå

Sidan granskad av

Ann-Kristin Ek

2014-09-25 10.08

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.