Grön Flagg

I Botsmark har vi en mycket bra utemiljö som vi försöker tillvarata på bästa sätt. Vi plockar bär till sylt och vi har rabarber och vinbär. Allt matavfall komposteras och övriga sopor källsorteras.

Vi är sedan år 2000 miljöcertificerad via Håll Sverige rents Grön Flagg. Alla elever och all personal deltar aktivt i miljöarbetet, bland annat genom vårt miljöråd. Miljörådet består av fem elever och två lärare. Miljörådet tilsammans med personalen bestämmer vilka miljömål som vi ska jobba med det 18 månaderna. När dessa 18 månader har gått så utvärderar man och skickar in till Håll Sverige Rent-stiftelsen. När de godkänt arbetet så skickar de ut diplom och första gången så får man sin flagga också. När vi fick vår flagga år 2000 så hade vi en ceremoni där en kommundels politiker höll tal och överlämnade diplomet och flaggan till miljörådets ordförande.

Det vi har gjort och fortfarande gör för miljön är följande:

  • Vi har också rabarber, vinbärsbuskar och en krusbärsbuske.
  • Vi plockar bär och kokar saft..
  • Vi källsorterar papper, glas, kartong, plast och metall.
  • Vi komposterar allt matavfall.
  • Vi har tillsammans med slöjdläraren byggt en grillstuga.
  • Vi använder oss inte av engångsmuggar utan varje barn har en egen kåsa.
  • Vi försöker medvetet vara ute mer under skoldagen.
  • Vi har planterat träd på skolans mark för att lära oss hur det går till och vad man måste tänka på. Dessutom studerar vi träd som växer naturligt och lär oss fler arter.

Detta är bara en bråkdel av alla mål som vi jobbat med de senaste åren. Som ni ser så återkommer vissa saker årligen.

Hade du nytta av informationen?  
(17 röster)

Innehåll

Botsmarks skola och pedagogiska omsorg och fritidshem
Andersrovägen 5
922 76 Botsmark

Sidan granskad av Sofi Lundberg

2013-12-02 06.55

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.