Beskrivning av verksamheten
Under detta läsår har vi 39 elever från förskoleklass upp till årskurs 6. Förskolan har 20 barn inskrivna detta läsår 1-5 år som vistas på Höjden. Fritidshemmet har 19 barn inskrivna. Vi ser det som en stor fördel att vi kan ha en helhetssyn på barns utveckling från 1-åringen i förskolan till 12-åringen i sexan.

Den fina miljön intill skolan innebär att vi har nära till skogen och vattnet - både sjö och å. Vårt mål är att försöka använda oss av naturen i undervisningen. Utemiljön inbjuder till kreativ lek som till exempel kojbyggen. På skolområdet vid Sävarån, har vi en fina grillstuga som används  av skolan och förskolan för olika uteaktiviteter.

På rasterna har vi om möjligt två vuxna ute. Vi har tre kamratstödjare på skolan. En gång per läsår anordnar vi en temadag om kamratskap. Vårt arbete för att främja en god kamratanda underlättas av att vi har små elevgrupper samt att vi ofta arbetar åldersblandat. På en så liten skola som vår kan vi se varje enskild elev och dess behov.

Maten tillagas på skolan och för att eleverna ska må bra och känna sig trygga äter all pedagogisk personal med barnen och vi sitter kvar i matsalen en bestämd tid för att eleverna inte skall känna sig stressade. I matsalen har matservering och en salladsbar.

Vi tror att vi kan ge våra barn en lugn och trygg miljö där alla känner alla. Vårt stressfria klimat ger oss harmoniska barn.

Naturligtvis är kunskapsmålet viktigt och vi arbetar för att ge alla elever så goda kunskaper som möjligt.

Hade du nytta av informationen?  
(45 röster)
Öppettider

Förskolan kan ha öppet mellan kl 06.30-18.30 om det behövs. Just nu har vi öppet 5.45 - 17.30.

Om du som förälder har andra behov, kontakta förskolechef

Lena Jonsson

090-16 59 27, 070-570 2775


Innehåll

Botsmarks skola
förskola och fritidshem
Andersrovägen 5
922 76 Botsmark

Sidan granskad av

Heléne Isaksson

2014-10-21 12.56

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.