Beskrivning av verksamheten

Under läsåret 2014/15 har vi 6 elever i förskoleklass. Åk 1-6 går detta läsår i Bullmark. Förskolan har 25 barn inskrivna, 1-5 åringar, av dessa har vi åtta st 5 åringar som går tillsammans med förskoleklass. Fritidshemmet har 18 barn inskrivna. Vi ser det som en stor fördel att vi kan ha en helhetssyn på barns utveckling från 1-åringen i förskolan till 6-åringen i förskoleklass .

Den fina miljön intill skolan innebär att vi har nära till skogen och vattnet - både sjö och å. Vårt mål är att försöka använda oss av naturen i barnens lärande. Utemiljön inbjuder till kreativ lek som till exempel kojbyggen. På skolområdet vid Sävarån, har vi en fin grillstuga som används  av skolan, fritidshemmet och förskolan för olika uteaktiviteter.

Då barnen vistas ute finns alltid vuxna närvarande. Vi arbetar aktivt med kamratskap och allas lika värde. På en liten skola som vår kan vi se varje enskild elev och dess behov.

Maten tillagas på skolan, för att eleverna ska må bra och känna sig trygga äter all pedagogisk personal med barnen. Vi sitter kvar i matsalen en bestämd tid för att eleverna inte ska känna sig stressad. I matsalen har vi matservering och en salladsbar.

Vi kan ge våra barn en lugn och trygg miljö där alla känner alla. Vårt stressfria klimat ger oss harmoniska barn.

Barnens intresset för att lära är viktigt och vi arbetar för att alla barn ska känna lust, nyfikenhet och glädje i sitt lärande. 

Hade du nytta av informationen?  
(49 röster)
Öppettider

Förskolan kan ha öppet mellan kl 06.30-18.30 om det behövs. Just nu har vi öppet 5.45 - 17.30.

Om du som förälder har andra behov, kontakta förskolechef

Marie Viklund

090-16 59 27, 070-570 2775


Övriga skolor i kommundelen

Innehåll

Botsmarks skola och pedagogiska omsorg och fritidshem
Andersrovägen 5
922 76 Botsmark

Sidan granskad av Ida Gillewård

2014-10-30 12.28

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.