Välkommen!

Välkommen till Botsmarks förskola, skola och fritidshem. Här på vår hemsida finns information om vår verksamhet. Botsmark ligger fem mil norr om Umeå mot Burträsk. Skolan ligger naturskönt vid Sävarån.

Aktuellt


Botsmarks skola
förskola och fritidshem
Andersrovägen 5
922 76 Botsmark

Sidan granskad av Ida Gillewård


2015-08-18 11.56

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.