Åk 5

Vi är 24 elever i klassen.

Linda Oscarsson är klasslärare.

Hade du nytta av informationen?  
(78 röster)

Sidan granskad av Andreas Granqvist

2014-09-16 10.21

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.