Välkommen till Berghemsskolan

-skolan med goda kunskapsresultat

Friluftsdag 8/6

Måndagen den 8/6 hade vi friluftsdag på Berghemsskolan där eleverna fick prova på olika sorters samarbetslekar.

Här får ni ta del av detta i form av en film.

Friluftsdag 2015

Nu har Berghemsskolan fått utmärkelsen

SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

för ytterligare tre år.


Berghemsskolan uppfyller kriterierna för utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. Ansökan visar på att verksamheten följer huvudprinciperna för lärande för hållbar utveckling och kopplar denna process till de aktuella styrdokumenten.

DiplomPDF


Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.