Välkommen till Berghemsskolan

-skolan med goda kunskapsresultat

Fredag den 19/12 hade vi vår traditionella julavslutning med ringdans ute på skolgården.


Med detta vill vi önska er alla en god jul och ett gott nytt år!

Skolan börjar åter torsdag den 8/1 klockan 08.10.

Nu har Berghemsskolan fått utmärkelsen

SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

för ytterligare tre år.


Berghemsskolan uppfyller kriterierna för utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. Ansökan visar på att verksamheten följer huvudprinciperna för lärande för hållbar utveckling och kopplar denna process till de aktuella styrdokumenten.

DiplomPDF


Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.