Välkommen till Ålidhems skolområde!

Kunskap och kompetens för framtiden från 1 - 16 år


 
På Ålidhems skolområde finns
 • 7 kommunala förskolor och 2 kommunala familjedaghem samt 2 privata förskolor
 • 2 kommunala F-5-skolor
 • 1 kommunal F-9-skola

Vi omfattar områdena Inner- och Yttertavle, Sofiehem och Ålidhem och har sammanlagt ca 800 barn och elever inskrivna i våra kommunala verksamheter. Alla våra verksamheter omfattas av elevhälsan

Barn och elever i vårt skolområde
 

 • ska känna trygghet, tillhörighet och stolthet
 • ska uppleva att tiden i förskola och skola innehåller utmaningar, meningsfulla sammanhang, kreativt skapande och glädje i att lyckas
 
 • ska få stöd i sitt lärande och sin utveckling för att kunna göra goda val för framtiden
 
 
För oss är det viktigt med
 
 • ett demokratiskt förhållningssätt med delaktighet och medansvar så att våra barn och elever kan se sitt eget lärande
 
 • en förskola och skola för alla där olikheter utvecklar tolerans och solidaritet
 
 • professionell och engagerad personal som skapar goda relationer och goda lärmiljöer, där självkänsla, nyfikenhet, initiativförmåga och lust att lära främjas
 
 • ett arbetssätt där vi bekräftar det positiva och söker lösningar i samverkan
 
 • samverkan i skolområdet, med föräldrar, bibliotek, fritidsgård och samhälle
 
 • tydliga ramar och regler för samvaro och arbetsro
 

 

Hade du nytta av informationen?  
(86 röster)
>>Till klickbar karta

Sidan granskad av

Erik Johansson

2012-03-12 10.58

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.