• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Med anledning av att elevantalet ökar i Ålidhems skolområde rymmer Ålidhemsskolan(som nu kallas Södra Ålidhemsskolan) inte alla elever en tid framöver. Vi kommer därför att använda fem klassrum på övre plan i Norra Ålidhemsskolan fram till dess att förskolan Solskenets lokaler byggts om till skollokaler.

I samråd med Södra Ålidhemsskolans skolråd åk F-9 och skolans personal har vi kommit fram till att vi flyttar ett antal lärare i åk 6-9 och deras ämnen till Norra Ålidhemsskolan. De yngre eleverna på skolan har större behov av en bra utemiljö.

Det som nu är klart är att följande ämnen kommer att ha sina lektioner på Norra Ålidhemsskolan;

SO åk 7-8, Franska åk 6-9, Svenska och Engelska i klasserna 7a och 7b, Matematik åk 7 och 8a, Svenska och Matematik i 8b och Engelska åk 8.

Det kan eventuellt bli smärre förändringar när schemaläggningen för läsåret 2016/2017 är klar.

Åk 7 och 8 kommer att äta lunch på Norra Ålidhemsskolan och vi kommer att bemanna med skolvärd/fritidsledare så att eleverna får en trygg skolmiljö.

Norra Ålidhemsskolan är helt renoverad och kommer förutom skollokaler att inrymma fyra förskolevdelningar, en familjecentral som flyttar in under senare delen av hösten och ett stort inomhustorg med bibliotekslokal. Under ht 2016 kommer Ersmarks skola att vara evakuerad till Norra Ålidhemsskolan.

Om Du är intresserad av att veta mer om Norra Ålidhemsskolan blir det ett informationsmöte för berörda föräldrar den 31 maj kl. 18-19 i Södra Ålidhemsskolans matsal.

Du får gärna kontakta mig om du vill veta mer.

Med vänlig hälsning/ Annacarin

Ny tjänst för frånvarorapportering

Från och med höstterminen 2016 ersätts tjänsten frånvaro i Lärum med tjänsten Skola24 frånvaro.

Vårdnadshavare når Skola24 Frånvaro från www.umea.se/larum. Välj "Frånvaro" om du vill komma direkt till Skola24 Frånvaro.

Läs mer om frånvaro 
Läs mer om Skola 24

Information om Lyckebo åk6(klicka på resp klasslänk)

6APDF

6BPDF

6CPDF

Stängdagar i augustiPDF

MinnesanteckningarPDF