• Translate
  • Lyssna
  • Skriv ut
  • A-Ö
  • Webbkarta
Anpassa/Språk
  • Translate
  • Lyssna
  • Skriv ut
  • A-Ö
  • Webbkarta

Vi ger eleverna kunskap och trygghet

Vi vill att alla elever ska få goda kunskaper och god självkänsla. Det ger en stabil grund och en vilja att fortsätta lära sig – hela livet. Därför satsar den kommunala skolan på en varierad och studieinriktad miljö, med engagerade vuxna och en väl utbyggd elevhälsa som stödjer vid behov.

Läs mer om Umeås kommunala skolor

Läs mer om utbildning och barnomsorg

Återställ
Förskola
Återställ
Barnomsorg i familjedaghem
Återställ
Grundskola, förskoleklass och lägre åk
Återställ
Grundskola, högre åk
Återställ
Gymnasium, vuxenutbildning
Återställ
Fristående enheter

Vad händer efter val till förskoleklass och grundskola 2017

Efter skolvalet den 6 februari börjar planeringen av verksamhet, klasser och resurser. Om antalet elever är fler än de platser som finns på skolan sker ett urval enligt beslutade urvalsprinciper.

Läs mer om principer för urval om det är fler sökande till en skola än vad det finns platser

Umeås elever i framkant

 

 

Fritidshem

Fritidshem erbjuds före och efter skoldagens slut för barn 6 år till och med vårterminen det år barnet fyller
13 år.

Läs mer om fritidshem

Ställ frågor om förskoleklass, grundskola eller fritidshem