Här är alla Umeås skolor, förskolor

och familjedaghem samlade

​De kommunala enheterna hittar du i vänstermenyn. Du kan även använda den geografiska indelningen i rullmenyn nedan. Där finns även Umeås fristående skolor och enskilda förskolor/familjedaghem länkade (om de har egen webbplats).

​De kommunala enheterna hittar du i den geografiska indelningen i rullmenyn eller i menyn nedanför. Där finns även Umeås fristående skolor och enskilda förskolor/familjedaghem länkade (om de har egen webbplats).

Kommunala enheter

Sidan granskad av Britt-Inger Norberg


2015-05-11 15.35

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.