Lyssna
Kontakt
Bild för 'Utbildning och barnomsorg'

Framgångsrik utbildning i en växande kommun

Den kommunala skolan i Umeå är en av landets mest framgångsrika. Från 1-20 år finns ett starkt fokus på kärnuppdraget: att alla elever har rätt till skolframgång och att få utveckla hela sin potential. Undervisningen börjar redan i förskolan med fokus på demokrati, inflytande och språkutveckling.

Välkommen att söka till den kommunala skolan!

Vi ger eleverna kunskap och trygghet. Vi vill att alla elever ska få goda kunskaper och god självkänsla. Det ger en stabil grund och en vilja att fortsätta lära sig – hela livet. Därför satsar den kommunala skolan på en varierad och studieinriktad miljö, med engagerade vuxna och en väl utbyggd elevhälsa som stödjer vid behov. Våra engagerade och kunniga lärare fokuserar på vad i undervisningen som gör skillnad för den enskilde eleven. Vi har också hög andel behöriga pedagoger, högre än andra jämförbara kommuner. Skolresultatet i nationella prov i grundskolan är mycket höga och vi ser att de goda resultaten är en följd av att elever känner trygghet, trivsel och arbetsro. Läs mer om

Välkommen att söka till den kommunala skolan!

Vi ger eleverna kunskap och trygghet. Vi vill att alla elever ska få goda kunskaper och god självkänsla. Det ger en stabil grund och en vilja att fortsätta lära sig – hela livet. Därför satsar den kommunala skolan på en varierad och studieinriktad miljö, med engagerade vuxna och en väl utbyggd elevhälsa som stödjer vid behov. Våra engagerade och kunniga lärare fokuserar på vad i undervisningen som gör skillnad för den enskilde eleven. Vi har också hög andel behöriga pedagoger, högre än andra jämförbara kommuner. Skolresultatet i nationella prov i grundskolan är mycket höga och vi ser att de goda resultaten är en följd av att elever känner trygghet, trivsel och arbetsro. Läs mer om

Inför ansökan till förskoleklass

Vi erbjuder alla elever en plats i en kommunal skola nära hemmet enligt närhetsprincipenlänk till annan webbplats. Ansökan till förskoleklass gör du som vårdnadshavare via e-tjänsten Soka skola senast 4 februari oavsett om du väljer en kommunal eller fristående skola.
Frågor och svar om ansökan till förskoleklasslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Inför ansökan till åk 7
För elerver som ska börja åk 7 har du som vårdnadshavare möjlighet att ansöka om plats i skola i hela kommunen. Alltså inte bara i den kommundel eller stadsdel där eleven bor.

  • Om du vill göra ett aktivt skolval inför åk 7, till en kommunal skola, utanför det område ditt barn redan tillhör, ska du ansöka via e-tjänsten Söka skola senast 4 februari 2019.
  • Om ditt barn ska börja en högre årskurs som innebär byte av skola kommer eleven att placeras på den kommunala skola som finns i ert geografiska område. Du behöver alltså inte göra något val av skola.

Principer för urval vid fler sökanden till en skola än vad det finns platser länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00 
 

Umeå kommun